Rysowanie i wstawianie tabel w prace licencjackie.

Jak wspomniane było już wcześniej, do częstych elementów wzbogacających prace licencjackie zalicza się, m. in., tabele. Są to bardzo użyteczne formy przedstawiania skondensowanej ilości informacji, pozwalające na rozbicie monotonnego tekstu i ułatwiające przedstawienie danych.

Najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem na wstawienie tabeli do tekstu prac licencjackich jest posłużenie się opcjami umieszczania jej w dokumencie w edytorze tekstu Word. Istnieją dwa sposoby tworzenia tabeli. Pierwszy polega na rysowaniu tabeli, a drugi - na jej automatycznym wstawieniu, po uprzednim określeniu liczby kolumn i wierszy.

Po wstawieniu tabeli możemy ją z łatwością formatować i dostosowywać do własnych wymagań. Do tabeli można, w zależności od potrzeb, dołączać dodatkowe wiersze czy kolumny, scalać i rozłączać komórki, ustalać dowolną grubość i kolor linii, a nawet sposób ustawienia tekstu w komórce.

W pracach licencjackich tabele są często wykorzystywanym elementem. Wpływa na to łatwość ich tworzenia i formatowania, a także wielość ciekawych informacji, które można w nich zawrzeć. Warto więc poświęcić chwilę czasu, by wzbogacić tekst w tabelaryczne ujęcia interesujących danych. Na pewno podniesie to wartość wizualną pracy i zostanie docenione w oczach komisji oceniającej pracę licencjacką.