Prace licencjackie w obcych języka - jakie są tego zalety?

Wielu studentów, zastanawia się nad tym, czy warto pisać prace licencjackie w językach obcych. Rozważają oni, czy warto poświęcać temu swój czas i zastanawiają się nad tym, jakie mogą być korzyści z pracy licencjackiej napisanej po angielsku, francusku, czy też niemiecku. Spieszymy z odpowiedzią - korzyści jest bardzo wiele.

Przede wszystkim, praca licencjacka powstająca na polskiej uczelni w języku innym niż polski, może być znacznie krótsza od polskojęzycznej. Egzaminatorzy rozumieją bowiem, że trud w nią włożony jest podwójny i nie wymagają w związku z tym aż tak dużej głębi rozprawy.

Po drugie, licencjaty powstające w języku obcym mogą także służyć jako przepustka na studia drugiego stopnia na uczelniach zagranicznych. I to, zdaje się, jest tutaj najważniejsza zaleta pisania rozpraw dyplomowych w obcym języków. Wielu studentów, którzy się na to zdecydowali, z łatwością uzyskało indeks uczelni w Wielkiej Brytanii, czy też Niemczech, a ich dokumenty aplikacyjne były przyjęte w pierwszej kolejności.

Jak więc widać, warto pokusić się o pisanie rozprawy licencjackiej, czy też magisterskiej w obcym języku. Jeśli więc pozwalają na to kompetencje językowe i warunki studiowania, to warto z tej szansy skorzystać.