Prace licencjackie - jak zebrać najlepsze materiały do pracy?

W momencie rozpoczęcia naszych prac nad pracami licencjackimi musimy koniecznie zacząć je od odpowiedniego zbierania materiałów. Pierwszą naszą czynnością jest dobranie konkretnego tematu lub tematyki. Od tego momentu możemy zacząć poszukiwać w bibliotekach konkretnych pozycji bibliograficznych. Zazwyczaj jest tak, iż działa to jak efekt domino, przechodzimy z jednej pozycji do drugiej, która jest opisywana w tej pierwszej.

Jeśli piszemy o danej osobie, autorze, to dobrze jest na początku szukać konkretnych opracowań naukowych na jego temat. Często w takich opracowaniach właśnie są wyszczególnione pozycje, z których korzystał autor takiego opracowania. W tych pozycjach możemy znaleźć coś ciekawego dla siebie. Niewątpliwe w ten sposób prace licencjackie będą znacznie szybciej postępować. Wielu ciekawych informacji dowiemy się ze słowników i encyklopedii.

Oczywiście jednym z najlepszych źródeł informacji jest nasz promotor. Zna on zapewne wiele pozycji, które z pewnością się nam przydadzą. Podczas seminarium warto go zapytać, o jakieś pozycje bibliograficzne do pracy licencjackiej. Często także podczas sprawdzania fragmentów pracy samemu zasugeruje nam sięgniecie do danej książki.