Studia to dla niektórych dopiero początek prawdziwej nauki

Część wybiera

Matura i co dalej? Takie pytanie zadaje sobie wielu abiturientów. Część z nich wybiera się na studia. Inni nie czują się na siłach uczyć się w szkole jeszcze przez 5-6 lat. Podejmują więc decyzję o rozpoczęciu życia zawodowego. Rozglądają się z pracą zgodną z profilem szkoły, jaką ukończyli. Pracują w firmach instalacyjnych, w handlu, jako kierowcy, przedstawiciele handlowi, w działach administracyjnych firm.

W wyborze miejsca edukacji część maturzystów kieruje się rankingiem uczelni. Inni podejmują decyzję po konsultacjach ze znajomymi, rodzicami, starszym rodzeństwem.

Chętnych do studiowania na danej uczelni czeka rekrutacja. Polega ona na sporządzeniu listy przyjętych na podstawie wyników matury i czasem dodatkowych egzaminów wstępnych.

Szansę dwóch miejscach naraz, toteż

Bardziej zdolni i pragmatyczni studenci zgłębiają dwa, a nawet trzy kierunki studiów. Wymaga to od przede wszystkim zdolności organizatorskich. Nie mogą być w dwóch miejscach naraz, więc wybierają bardziej interesujące i wartościowe - według nich - zajęcia i wykłady. Inni całkiem odpuszczają wszelkie wykłady i skupiają się na ćwiczeniach. Później dwukierunkowcy muszą zdobyć materiały z zajęć, na które nie uczęszczali. Kserują, wertują, przegrywają, czytają wszystko, co potrzeba do zaliczenia przedmiotu, na który nie chodzili. Wiele osób studiujących dwa kierunki studiów uzyskuje indywidualną organizację studiów (tzw. IOS). Dzięki temu mogą zaliczać przedmioty w dowolnych - uzgodnionych z prowadzącymi - terminach.